Політика конфіденційності

Користуючись послугами сайту https://osorgina.com/ або https://www.osorgina.com/ (далі САЙТ), користувач висловлює свою згоду з Політикою Конфіденційності. Користувач бере на себе відповідальність за ознайомлення з оновленою версією Політики Конфіденційності, відповідно до якої регулюються правила користування САЙТом.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
  1.1.1. «Адміністрування САЙТу» виконують уповноважені на управління сайтом співробітники, що діють від імені САЙТу, якій організовує і здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
  1.1.2. «Персональні дані» це будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб’єкту персональних даних).
  1.1.3. «Обробка персональних даних» — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
  1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» — обов’язкове для дотримання Адміністратором або іншим отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
  1.1.5. «Користувач САЙТу» — особа, яка має доступ до САЙТу, за допомогою мережі Інтернет і використовує САЙТ.
  1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного САЙТу.
  1.1.7. «IP-адрес» — унікальний мережеву адресу вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.
 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  2.1. Використання Користувачем САЙТу означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
  2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання САЙТ.
  2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до САЙТу. САЙТ не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях.
  2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем САЙТу.
 3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
  3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації САЙТу щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на САЙТі або при оформленні замовлення послуги з САЙТу.
  3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом оформлення замовлення або заповнення реєстраційної форми на САЙТу в розділі «Контакти для звернень» https://osorgina.com/contact/ включають в себе наступну інформацію:
  3.2.1. Ім’я Користувача;
  3.2.2. Контактний телефон Користувача (не обов’язково);
  3.2.3. Електронна пошта — адреса електронної пошти (e-mail);
  3.2.4. Повідомлення Користувача у довільній формі;
  3.3. САЙТ не захищає Дані, які автоматично можуть передаватися в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторонніх сторінок:
  — IP адреса;
  — інформація з cookies;
  — иінформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);
  — час доступу;
  — адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
  — реферер (адреса попередньої сторінки).
  3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту САЙТу, що вимагають авторизації.
  3.3.2. САЙТ здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення виключно технічних проблем.
  3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлені вище (історія, використовувані браузери і операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.
  4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
  4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація САЙТу може використовувати в цілях:
  4.1.1. Ідентифікації Користувача, на САЙТі для оформлення замовлення.
  4.1.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання САЙТу, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
  4.1.3. Надання ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням САЙТу.
  4.1.4. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень спеціальних пропозицій, інформації від імені САЙТу.
  4.1.5. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
  4.1.6. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів САЙТу з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.
  5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
  5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
  5.3. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
  6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
  6.1. Користувач зобов’язаний:
  6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сервісом САЙТу.
  6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
  6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:
  6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
  6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
  6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
  6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
  7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  7.1. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація САЙТу не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
  7.2. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
  7.3. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією САЙТу.
  7.4. Була розголошена за згодою Користувача.
  8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем САЙТу і Адміністрацією САЙТу, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).
  8.3. При не досягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
  8.4. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.
  9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
  9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
  9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на САЙТі, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
  9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти в розділ “Контакти для звернень”.
  9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://osorgina.com/privacy-policy
Прокрутити вгору